CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ VÀ LÀ CHÌA KHÓA DẪN TỚI THÀNH CÔNG

Luôn xác định và nhận thức rằng con người là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa dẫn tới thành công của dự án, HÒA PHÁT ECO luôn ưu tiên hàng đầu cho trọng trách đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp, môi trường làm việc an toàn cho toàn bộ nhân viên và các bên liên quan dựa trên hệ thống Quản lý An toàn – Sức khỏe – Nghề nghiệp luôn được cập nhật và thực thi nghiêm túc.
Đội ngũ chuyên viên, An toàn viên của HÒA PHÁT ECO đã xây dựng các quy trình quản lý an toàn, nhận định rủi ro cho đội ngũ kỹ sư, giám sát trực tiếp thi công và tất cả công nhân, người lao động tại công trường, nhằm truyền đạt và trang bị cho người lao động hiểu, nắm rõ và thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động để hạn chế mọi rủi ro, tạo nên một môi trường làm việc an toàn xuyên suốt từ giai đoạn đầu triển khai cho đến khi kết thúc dự án.

 

ĐÀO TẠO VÀ THỰC THI

Hằng năm HÒA PHÁT ECO có liên kết và tổ chức các khóa đào tạo nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức an toàn cho đội ngũ chuyên viên an toàn, kỹ sư giám sát và toàn thể công nhân trên công trường.
  • Đối với Chuyên viên An toàn, Cán bộ An toàn, Kỹ sư giám sát: Đảm bảo 100% nhân viên mang dây an toàn khi đặt chân ra công trường; Huấn luyện công tác Sơ cấp cứu, An toàn điện, Phòng cháy chữa cháy …
  • Đối với công nhân trên công trường: Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho 100% công nhân trên công trường; Tăng cao ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động; Đào tạo kỹ năng an toàn đầu vào; Huấn luyện định kỳ và toolbox meeting hằng ngày trước mỗi buổi thi công …
  • Hệ thống bảng biểu an toàn: Luôn được đầu tư về chất và lượng. Mỗi tấm bảng biểu đều mang theo lời chúc bình an của HÒA PHÁT ECO đến với từng con người ngày đêm hăng say làm việc để hoàn thành từng dự án.

Hoa Phat Eco Htqlcl 1