Các công nghệ xử lý nước thải phổ biến ở Việt Nam

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước có nguyên nhân chủ yếu do sự tích tụ của lượng lớn nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, khoa học đang tập trung nghiên cứu và phát triển các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc xử lý nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Công nghệ xử lý nước thải sinh học

Công nghệ xử lý nước thải sinh học là một phương pháp được áp dụng hiệu quả và rất phổ biến tại Việt Nam. Đặc biệt trong việc xử lý nguồn nước thải công nghiệp có độ nhiễm màu cao như nước thải từ ngành dệt nhuộm, mực in và các ngành công nghiệp khác. Dựa vào cơ chế tự nhiên của vi khuẩn và vi sinh vật, phương pháp này giúp loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ và các hợp chất có độ nhiễm màu trong nước thải.

Công nghệ xử lý nước thải
Công nghệ xử lý nước thải sinh học

Để đạt được hiệu quả tốt trong việc xử lý nước thải sinh học. Thường cần kết hợp quá trình xử lý hóa lý trước khi thực hiện xử lý sinh học. Điều này có thể là do một số công ty chưa có đủ kinh nghiệm trong việc thiết lập và vận hành hệ thống xử lý nước thải. Dẫn đến việc áp dụng không đúng quy trình. Vì vậy, quá trình xử lý sinh học thường được sử dụng sau giai đoạn xử lý hóa lý. Tạo điều kiện tốt nhất cho vi khuẩn và vi sinh vật hoạt động.

Ngoài ra, việc thực hiện các bước kiểm tra và test thử mẫu nước thải trước khi áp dụng công nghệ vào thực tế là một phần quan trọng của quy trình. Điều này giúp định rõ sự phù hợp của công nghệ xử lý sinh học với loại nước thải cụ thể. Từ đó đảm bảo rằng hệ thống xử lý sẽ hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu xử lý môi trường.

Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

Là một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được ứng dụng để xử lý các loại nước thải có chứa các hạt bẩn, cặn bã và các chất thể lơ lửng. Để thực hiện quá trình này, cần sử dụng các phương pháp như lọc qua các song chắn rác và sử dụng lưới giữ rác để loại bỏ các hạt bẩn lớn. Sau đó, các chất thể lơ lửng còn lại trong nước thải sẽ được tách ra dưới tác dụng của lực ly tâm hoặc trọng lực, sau đó tiến hành quá trình lọc để loại bỏ các hạt nhỏ hơn.

Trong quá trình áp dụng công nghệ xử lý nước thải lý học, người ta có thể dựa vào các tính chất lý hóa, kích thước và nồng độ của từng dòng chất thải đặc trưng. Điều này giúp xác định cách thức xử lý phù hợp như sử dụng các thiết bị lọc, bồn lắng để tách chất thể lơ lửng ra khỏi nước.

Sử dụng phương pháp song chắn rác nước thải sinh hoạt: Các hạt lơ lửng và cặn bã được loại bỏ thông qua hệ thống lưới và song chắn rác. Điều này giúp ngăn chặn các hạt lớn tiếp tục vào quá trình xử lý tiếp theo.

Dùng phương pháp lắng cặn: Nước thải được đưa vào bồn lắng, nơi các hạt thể lơ lửng có thể lắng xuống dưới tác dụng của trọng lực. Các cặn bã này sẽ được thu gom và loại bỏ, trong khi nước trên cùng của bồn lắng sẽ được đưa vào quá trình xử lý tiếp theo.

Dùng phương pháp tuyển nổi: Công nghệ này sử dụng khí để tạo sự nổi lên của các hạt cặn bã trong nước thải. Các hạt này sẽ tạo thành một lớp cặn ở mặt nước, dễ dàng thu gom và loại bỏ.

Top 5 công nghệ xử lý nước thải hiện đại

Công nghệ nước thải AAO (Anoxic – Anaerobic – Oxic): Đây là một phương pháp đơn giản và được ứng dụng rộng rãi. Công nghệ AAO áp dụng quá trình tuần hoàn Anoxic – Anaerobic – Oxic để xử lý nước thải có tỷ lệ BOD/COD > 0.5 và chứa hàm lượng hợp chất hữu cơ cao có khả năng dễ phân hủy sinh học. Nó cũng hiệu quả trong việc loại bỏ các chất dinh dưỡng. Công nghệ này vận hành ổn định và phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Việt Nam.

Thiết bị xử lý nước thải MBR (Membrane Bio-Reactor): Sử dụng bể lọc màng sinh học công nghệ MBR. Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt diễn ra trong bể lọc màng sinh học, giúp loại bỏ các hạt vi sinh, cặn lơ lửng và vi sinh vật gây bệnh ra khỏi nước thải.

Công nghệ nguồn nước thải MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor): Công nghệ MBBR sử dụng phương pháp vi sinh vật kết hợp với các giá thể đặt chìm trong bể sinh học hiếu khí. Các giá thể này giúp vi sinh vật bám vào và tạo lớp bùn vi sinh. Quá trình này giúp loại bỏ các chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng trong nước thải.

Công nghệ xử lý nước thải
Công nghệ trong xử lý nước thải

Công nghệ xử lý UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket): Công nghệ UASB sử dụng phương pháp xử lý sinh hoạt kị khí. Nước thải được phân bổ từ dưới lên, qua các lớp bùn kị khí, tạo điều kiện cho vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ.

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt SBR (Sequencing Batch Reactor): Công nghệ SBR xử lý nước thải bằng phản ứng sinh học theo mẻ. Quá trình này được thực hiện qua 5 pha tuần hoàn: làm đầy, sục khí, lắng, rút nước và nghỉ. Công nghệ này đạt được hiệu quả cao trong việc xử lý BOD, COD và loại bỏ nitơ và phospho lớn. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các tùy chọn đáng tin cậy và chất lượng để bạn có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.

Bài viết liên quan